Transport

Nanotehnoloogia transpordis kasutamise peamised kasutegurid on tagada kergemaid ja tugevamaid materjale ehituses ning toota efektiivsemaid kütuseid. Nanoosad aitavad kütustel tõhusamalt mootoris põleda ja selle tulemusena saab ühe liitriga läbida rohkem kilomeetreid. Kuna kütus põleb efektiivsemalt, toodetakse vähem heitegaase. Lisaks sellele ei vaja mootor nii sagedast hooldust, kuna mootor püsib puhtamana

Kasutatud nanomaterjalide tõttu on autod kergemad ja tugevad ning kasutatakse vähem kütust ja materjale.

Lennunduses kasutatakse nanotehnoloogiat lennukite kergemaks ja tugevamaks muutmiseks, töötades välja uusi materjale, mis võiksid asendada varem kasutuses olnud raskemaid osi.

Nanotehnoloogia abil muutuvad lennukid kergemaks. Lisaks sellele vähendab tavalise lennuki kütusesse alumiiniumi nanoosakeste lisamine kütusetarbimist.

Sarnaselt lennundusega kasutatakse nanomaterjale ka laevanduses, et ehitada tugevamad ja kergemad laevakeresid.

Kõik see on kasulik paljudes majandusharudes nagu näiteks kaubatransport, postiteenused, autohooldus, raudteed, laevad, praamid, lennukid, jahid, sõjalaevastik, politsei, teedehaldus, bussiteenus, taksod jne.